Služby

Kranio
Kraniosakrální biodynamika ...
 

Co je kraniosakrální biodynamika?


Je to celostní terapie, která jemným a bezpečným přístupem vede náš systém zpět k rovnováze a tedy k plnému zdraví.

Jedná se o jemnou, neinvazivní léčebnou metodu, která pomáhá od bolestí a potíží těla i duše. Může pomoci i tam, kde si už klasická medicína neví rady.
V kraniosakrální biodynamice, se využívá kranio-sakrálního rytmu, což je pulsace mozkomíšního moku. Tento rytmus je nadřazen dechu i srdečnímu tepu a všem pochodům v těle, mysli i podvědomí. A je zřejmé, že tento rytmus je hlavním ukazatelem a korektorem kvality fungování našeho vnitřního počítače řídícímu veškeré procesy. Proto hovořím o autoregulačním systému, jehož korekcí se nastaví samo uzdravující proces. Terapeut pracuje speciálními jemnými doteky na konkrétních místech těla. Pro zkušeného terapeuta je to snadné, pro laika je to velmi náročná záležitost na koncentraci, vnímavost a přesnost odhadu.

Nezasvěcenému člověku lze jen velmi obtížně vysvětlit, co terapeut konkrétně provádí a proč, jde o složitý mechanizmus, i když to tak na pohled nevypadá. Klient leží a vnímá jemné doteky na těle a na hlavě (přes oblečení) a může (ale nemusí) mít různé prožitky a vize, neboť se místy čistí staré škodlivé programy z podvědomí. Je to příjemná a bezpečná metoda, které se nemusíte bát, a zároveň jedna z nejúčinnějších na bolesti a potíže, se kterými si už nevíte rady s léky i lékaři i bez nich. Ve vyspělých zemích světa je kranio-sakrální terapie velmi ceněna a bývá součástí klasického zdravotnictví. Tato metoda, zahrnuje v sobě znalost anatomie lebky a nervové soustavy, a ve své komplexnosti i celou řadu znalostí z alternativní i východní medicíny. Kromě toho musí mít terapeut schopnost vnímat dotekem nesmírně jemné změny a pohyby v těle, na jeho povrchu i v energetických obalech.

Je obecně známé, že v Kraniosakrální biodynamice nelze ublížit ani dítěti. Kontraindikací je pouze čerstvý nedoléčený úraz či operace hlavy, mozku, páteře. Tato metoda není invazní, nemanipuluje s klientem, nedělá nic, co organizmus sám nechce, naslouchá mu a nikdy nejde proti němu. Pomáhá mu nastartovat samoléčebný autoregulační systém, který selhal a uvádí jej komplexně do rovnováhy, nikoli pouze jeho část. Po kranio-sakrální terapii odchází většina klientů, kteří přišli s bolestí, s pocitem, že se znovu narodili. Většinou je však potřeba více sezení, záleží na typu řešeného problému.


 
Masáže karibu
Masáže Karibu Veronika Kmentová
Relaxační centrum Amida
Pivovarská 9/38
Děčín IV - Podmokly
telefon 797 795 758
e-mail veronika.kmentova@seznam.cz
facebook masazekaribu
Copyright 2016-2017 Created by TopTiskarna.cz